Workshop - AMAZING ME

FANTASTISKT PRIS TILL DIG SOM
LÄSER EVAS TISDAGSTANKAR!

AMAZING ME - Självledarskap - workshop

WORKSHOP 19 mars 2022 kl. 09:00-12:30 - Online

Ge dig själv en dag där du i en trygg miljö får möjlighet att utveckla  din självkänsla, skapa dig en god självbild men framför verktyg för att
leda dig själv hållbart och genuint. 

Workshop - AMAZING ME - online
19 mars 2022 kl. 09:00-12:30


Ge dig själv en dag där du får möjlighet att bygga dig själv starkare,
där vi pratar tillit och välmående, vilket resulterar i bättre mående och att klokare beslut fattas.Workshop - AMAZING ME är för dig som har bestämt dig för att du vill må bättre.
Som VET att det är nu som du ska använda de verktyg och den kunskap som du får till att bygga dig själv starkare och ge dig de förutsättningar som du är värd.


Det här är rätt för dig om du vill:
- Känna dig trygg med dig själv
- Ha en stark självkänsla
- Våga stå för dina värderingar och åsikter
- Känna dig genuin och ärlig mot dig själv
- Hantera stress och oro
- Leda dig själv i den riktning du själv önskar


Det här inte rätt för dig om du:
- Inte ser dig som en värdefull person
- Inte är beredd att investera i dig själv
- Vill ha förändringar menvill att någon annan ska förändras

Självkännedom - flyg

Grunden i självledarskapet: självkännedom, gör att du kan flyga mot önskade höjder. För det är när du känner dig själv, dina egna behov och ser till att tillgodose dem som du kan känna riktig lycka och gå mot dina egna mål.   

Självkänsla - tillit

I en trygg miljö finns möjligheten att öka självkänslan. Det är när du har god självkänsla som du känner tillit till dig själv, trygg i att våga stå för det du tror på. Du ser ditt värde oavsett vad du presterar. 

Självmedkänsla - kärlek

Accepterar dig själv för den du är, utan att värdera, utan att göra svåra känslor svårare. Självacceptans är det som tydligast hör ihop med psykisk hälsa. 

Stresshantering/ återhämtning

För att leds sig själv hållbart och sunt är förmågan att hantera stress och återhämtning a och o.
Under dagen kommer då få effektiva verktyg till att värna om dig själv. 

Fantastiskt EARLY BIRD-PRIS
till dig som läser Evas tisdagstankar
Föreläsare

Jenny bryter stigman kring psykisk sjukdom och krångliga normer så att livet förenklas. Ett viktigt verktyg är att känna sig själv väl och leda sig själv på bästa sätt

Jenny Sandfors
Föreläsare

Lina insåg vikten av en god självkänsla och ett starkt självledarskap efter en lång utmattning. Idag använder hon sin kunskap och erfarenheter för att hjälpa privatpersoner att stärka sin självkärlek och sitt självledarskap.

Lina Dahi
 Livscoach och socionom

Eva lärde känna sig själv via en tuff utmattning. Nu hjälper hon både företag och privatpersoner att stärka upp sitt (själv)ledarskap. Hon brinner för att människor ska vara hållbara och må bra! 

Eva Svärd
Föreläsare och coach
Grundare av AMZIGIN ME
EARLY BIRD-PRIS

Endast: 445 kr 

ORDINARIE PRIS 1 495 kr


  • Workshop 19 mars 2022 - online