AMAZING LEADER

AMAZING LEADER™

- Ta kontroll och må bra i ditt ledarskap

Det här är ledarskapsprogrammet med personlig coachning för dig som vill utvecklas och bli en tryggare ledare med god självkänsla.

Du har nått en punkt där du behöver utveckla dig själv för att komma vidare. Sätter gamla mönster stopp för mål du vill nå? Fungerar det inte längre att bara jobba hårdare? Vill du hitta sätt att både prestera och må bra, hittat en ny riktning som du vill implementera?

Då är Amazing leader™ programmet för dig. Amazing leader™ skiljer sig från många andra utbildningar då är att den är väldigt genuin och "hands on" - inga uppgifter att bocka av - allt vi jobbar med kommer från din varda - precis det du står i för dagen.

Skjuter du upp det som är livsviktigt för dig? Förändringar som du vet är nödvändiga, men som du ändå tänker att du kan ta i morgon, eller nästa vecka eller nästa månad… och så går åren!


Effektivt ledarskap börjar med en fördjupad personlig förståelse för ditt eget unika sätt att agera som ledare. Att förstärka ditt personliga ledarskap är nyckeln till framgång i ett arbetsliv där förändringstakten hela tiden upplevs gå allt snabbare.

Vill du slippa den där inre kritikern,
som skapar negativa tankar och tvivel på dig själv?

Vill du gå hem från jobbet, med både kroppen och knoppen?

Vill du använda din tid på ett effektivare sätt?

Vill du vara ledaren som alla följer?

Detta kan du förvänta dig av programmet

Programmet  har endast plats för 10 deltagare - vilket innebär att vi arbetar tätt tillsammans och du kommer få ut maximalt av mig som utbildare och coach samt dina programkollegor för att stärka ditt ledarskap

 Du har tillgång till mig under fyra månader, allt för att du ska kunna bygga din personliga ledarskap

Praktisk information

Programmet startar NU direkt med tillträde till modulerna
Vecka 21 startar vi med din första enskilda coachning med mig - tid som du bokar efter hur det passar dig
Enskild coachning, totalt har du tre enskilda coachningar med mig där du får fullt fokus på din egen utveckling 
Gruppcoachning startar 21 maj kl. 08:30 via Zoom - max 10 deltagare 
Gruppcoachning/utbildning torsdagar kl. 08:30 - ca. 11:00 - Gruppcoachningen leds av Eva men är ett fantastiskt ställe där du får stöd från övriga ledare i olika branscher och organisationer.
Kursportal där du har tillgång till allt material, video, powerpoint,  hands-on- övningar -tillgång under fyra månader från programstart. Du kan spara ner alla pdf:er med övningar och uppgifter samt titta på filmerna hur många gånger du själv önskar under den här tiden. 
Under fyra månader har du möjlighet till individuell coachning via kursplattformen, måndag till torsdag. Där får du stöd, feedback och ett bollplank
• Via kursplattformen har du även möjlighet att chatta med övriga ledare som går programmet, du integrerar efter eget önskemål. 
Bonusar som till exempelvis gästföreläsare med erfarenhet av ledarskap
Diplom för deltagande på utbildningen, (minst 70 % närvaro på gruppcoachningstillfällena).

De åtta modulerna i AMAZING LEADER™
samt två bonusmoduler

JAG I LEDARSKAPET
Att leda mig själv innan jag leder andra

För att kunna leda andra behöver vi kunna leda  – och förstå – oss själva. Ju mer du förstår dig själv, ju lättare kan du styra dig själv. I självledarskap ingår att lära känna sina styrkor och svagheter.

Genom att ha ett starkt självledarskap kan vi ta ansvar för våra egna behov.  JAG i ledarskapet innebär att ha förmåga att se sig själv, sina egna behov och stå upp för dem.

När vi har ett starkt självledarskap har vi också möjlighet att finnas i relationer och situationer - samt ta beslut - som är bra för oss själva och vår verksamhet vi leder.

KOMMUNIKATION
Att leda är att kommunicera

Kommunikation är en viktig del i allt ledarskap. Ledare behöver vara framgångsrika i att förmedla sitt budskap. Bra ledarskap handlar med andra ord till stor del om att kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt.

Allt vi gör och säger är kommunikation. Man kan inte undvika att kommunicera, eftersom vi i alla situationer sänder ut olika budskap. Även i tystnaden förmedlas budskap. Till och med tystnaden i sig kan tolkas som ett budskap

ACCEPTANS
Acceptans är det nya balans

Acceptans handlar om att se livet så som det är. Att acceptera, händelser, handling och situationer innebär inte att man inte får vara ledsen, arg eller besviken.

Acceptans handlar inte om att tycka om, utan det handlar om att se händelsen, handling eller situation så som den var och att acceptera det som skett. Genom acceptans är det enklare att komma till ro och på så sätt finna balans i livet. 

FEEDBACK
Förmåga att ge och ta emot feedback

Förmågan att fråga efter och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt är lika viktigt som att kunna ge konstruktiv feedback – och kan vara lika utmanande.

Att besitta förmågan att ge och ta emot feedback kräver engagemang och skicklighet. Något som studier visar kan vara mycket värdefullt.

MOTIVATION
Att motiveras och motivera

Att verka för att motivera medför att man blir en positiv energi för bra ledarskap. Det som producerar handlingskraft och framåtrörelse och skapar nya förutsättningar. Det får ledarskap att fortsätta inspirera och utvecklas.

Men även underhålla eller bygga upp en fungerande verksamhet. Alla människor och alla organisationer fungerar på olika sätt. Det är olika faktorer som får igång oss och får oss att känna glädje

RAMAR OCH STRUKTUR

Ett ledarskap behöver syfte eller riktning för att bli verkningsfullt, vid brist på detta kan det leda till förvirring eller meningslöshet.

Ledarskapet utförs aldrig i ett vacuum eller slutet system. Det kräver ramar och strukturer i den organisation eller kontext där det utövas.

EFFEKTIVT ARBETE
Ta död på tidstjuvar 

Förmågan att fråga efter och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt är lika viktigt som att kunna ge konstruktiv feedback – och kan vara lika utmanande.

 Att besitta förmågan att ge och ta emot feedback kräver engagemang och skicklighet. Något som studier visar kan vara mycket värdefullt.

KONFLIKTHANTERING
I en hanterad konflikt finns ingen förlorare

Meningsmotsättningar och konflikter är något som uppstår på alla arbetsplatser. Rätt hanterade kan konflikter leda till utveckling av både arbetssätt och relationer på arbetet.

  Att ha olika idéer, åsikter och synpunkter är som regel något positivt i arbetsgrupper, eftersom det leder till en dialog om hur man på bästa sätt ska arbeta tillsammans.    

Verksamheter gynnas av att olika perspektiv lyfts fram för att finna de bästa lösningarna och för att ta de rätta besluten.

Två bonusmoduler

STRESSHANTERING 

Stress är en överlevnadsmekanism men kan okontrollerat bli förödande. För att kunna hantera vår stress behöver vi förstå vad som triggar oss och vad som händer när stressen sätter in och vi drar igång.

När vi har förståelse vad som påverkar och orsakar vårt beteende kan vi dra nytta av olika verktyg och metoder.

ÅTERHÄMTNING 

Återhämtning och vila är inget vi förtjänar, det är livsnödvändigt för att vi ska kunna producera och prestera.

Har du tid för 15 minuters återhämtning per dag? Mer behövs inte och det krävs inte ens att dessa minutrar är sammanhängande.

Lika väl som vi behöver ha kontroll på vad som stressar oss behöver vi ha kunskap om vad som ger oss återhämtning. 

AMAZING LEADER™ - För kvinnliga ledare

Digitalt ledarskapsprogram
25 000 kr ex moms

EXKLUSIV VIP-BONUS

• Bollningssamtal - vid behov 
Det här är väldigt  speciellt. Du får din egen personliga coach tillgänglig i fickan. Är du i en svår situation och behöver mig så  bokar vi ett bollingssamtal där jag hjälper dig med tydlig coachning, pepp och mindset för att hitta klarhet och styrka
(värde: Ovärderligt) 

• 2 extra månaders uppföljning  - totalt tillgång till programmet och mig Eva under 6 månader
(värde 20 000 kr)  

Detta kombinationspaket som är speciellt utformat för att du som kvinnlig ledare ska kunna nå din nästa nivå i ditt ledarskap har ett totalt värde på över 75 000 SEK ex moms och sträcker sig över 6 hela månader 
 
ENDAST 25 000 kr ex moms


TOTALT VÄRDE:   över 75 000 kr

 Din investering - 25 000 kr ex moms (Du sparar över 50 000 kr! )
     Välkommen till ett personligare ledarskapsprogram!

Betala allt direkt
Faktura/kort

25 000 kr
ex moms


3 månader
Faktura/kort

8 700 kr x 3
ex moms

6 månader
Faktura/kort

4 400 kr x 6
ex moms