AMAZING ME

AMAZING ME

Självledarskap

AMAZING ME

- för dig som vill stärka ledningen av dig själv! 
Utveckla dig själv mot ökad närvaro för att leda dig i den 
riktning du vill gå och mår bra av!

Upplever du att du ibland går på autopilot? Att du är så fångad av tempot som svischar förbi att du tappar din egen riktning? Lugn, det fina med självledarskapet är att det går att utveckla! Genom bland annat självreflektion arbetar vi med att öka din kunskapen om ditt beteendemönster, för att stärka din självkännedom och ditt självledarskap. 

Programmet är uppbyggt av sex moduler som innehåller föreläsningar, föredrag, uppgifter och övningar. 
Samt två bonusmoduler med stresshantering och återhämtning för att du ska vara hållbar framåt.
Du har tillgång till programmet i tolv månader.
     
Välkommen till ett lärorikt och inspirerande självledarskapsprogram!
De sex modulerna i AMAZING ME

SJÄLVKÄNNEDOM 
- Inre lycka

När du känner dig själv och dina egna behov och ser till att tillgodose dem kan du även känna riktig lycka. Om du däremot inte har en god självkännedom riskerar du att omge dig med destruktiva relationer men även fatta för dig felaktiga beslut.

Vi är många gånger väldigt intresserad av att lära känna andra människor men glömmer ibland att lära känna den viktigaste personen i våra liv. Oss själva!  

SJÄLVKÄNSLA
- Tillit och trygghet i sig själv

När du har en god självkänsla känner du tillit till dig själv och är trygg i att våga stå för det du tror på. Självkänsla handlar om att se ditt värde som människa oavsett vad du presterar.  

Är din självkänsla låg, styrs du av yttre faktorer, vad du tror att andra personer förväntar sig av dig. Vid låg självkänsla veta du vad du egentligen kan men trots det tror du inte på dig själv. Du kan också lättare bli sårad av vad andra tycker om, och säger till, dig. När du bygger upp dig självkänsla kan du enklare stå emot kritik och ändå veta ditt värde.  

Har du en god självkänsla styrs du av inre faktorer, det vill säga din vilja och dina behov utifrån dina värderingar och övertygelser du har.

SJÄLVFÖRTROENDE
- Tilltro till förmågan

Ett gott självförtroende innebär din tilltro till din förmåga att prestera i olika sammanhang; på jobbet eller i sociala sammanhang.

Du kan öva upp ditt självförtroende genom att öva upp dig i att bli bättre i saker som du vill utmanas i. När du känner dig  säkrare i det du övat på kommer också ditt självförtroende öka. 

SJÄLVVÄRDE
- Tro på egna förmågan

Kanske har du svårt att tro på din egen förmåga och talanger. Att du inte känner att du har de förmågor som du faktiskt har.
Att öka självvärdet är en långvarig process men så nödvändig för ett gott mående.

Genom att lära av dina misstag och inte göra samma felaktiga beslut kommer hjälpa dig framåt i att öka ditt självvärde. Det är svårt att bygga självvärde om du inte tror att du är kapabel att lyckas. Lägg din energi på det du vet att du kommer lyckas med för att öka glädjen och självvärdet. 

SJÄLVBILD
- Vem är du? 

Självbilden sammanfattar vem du tycker att du är. Självbilden påverkas exempelvis av din uppväxt, intressen, temperament och situationer där du tillåts att vara på ett visst sätt eller ej.

Självbilden påverkar hur du talar, vad du säger och hur du lyssnar. Den handlar också om hur du tror att du uppfattas av andra.

Om din självbild inte bekräftas av andra kan det uppstå konflikter  självbilden bekräftas av andra kan konflikter både i dig själv och i förhållande till andra.

Självbilden påverkas även av självkänslan och självförtroendet. 

SJÄLVLEDARSKAP

Självledarskap handlar precis som det låter att du leder dig själv. Men för att kunna göra det på ett för dig bra sätt behöver du först och främst lära känna dig själv på djupet. Det gör du genom de fem föregående modulerna.

Att du hittar din inre kompass, att du bestämma dig för vad du vill med ditt liv och sin karriär, och hur man ska göra för att komma dit.

BONUSMODUL
- Stresshantering

Stress är en överlevnadsmekanism men kan okontrollerat bli förödande. För att kunna hantera vår stress behöver vi förstå vad som triggar oss och vad som händer när stressen sätter in och vi drar igång.
När vi har förståelse vad som påverkar och orsakar vårt beteende kan vi dra nytta av olika verktyg och metoder.

BONUSMODUL
- Återhämtning

Återhämtning och vila är inget vi förtjänar, det är livsnödvändigt för att vi ska kunna producera och prestera. Har du tid för 15 minuters återhämtning per dag? Mer behövs inte och det krävs inte ens att dessa minutrar är sammanhängande. Lika väl som vi behöver ha kontroll på vad som stressar oss behöver vi ha kunskap om vad som ger oss återhämtning. 

Eva Svärd

"Amazing me har gett mig förmågan att tro och lita på mig själv! Det har ökat upp min självkänsla och idag vet jag på riktigt vad jag vill och vart jag är påväg!"

Din investering i dig själv!