Stresshanteringsprogram

Stresshanteringsprogram

Ta kontroll över din stress!

STRESSHANTERINGSPROGRAM

- för dig som vill stärka ditt självledarskap och sänka din stress!

     Välkommen till ett stresshanteringsprogram som gör skillnad!
Alla människor upplever stress, vilket också är en överlevnadsmekanism. Men bestående eller kronisk stress kan få svåra konsekvenser för din mentala och fysiska hälsa.  Att lära sig förmåga att hantera din stress mer effektivt kan vara värdefullt när du känner dig överväldigad av stress. Ohälsosam stress uppstår när du uppfattar att du inte har resurser för att klara kraven i ditt liv.

Stressprogrammet, som ger dig konkreta verktyg, stärker din förmåga att hantera stress och andra utmaningar inom både arbetsliv och privatliv. Du får lära dig olika strategier för att hantera din livssituation och det som skapar din stress. Du kommer att lära känna dig själv och på så sätt öka din självkänsla. Du får konkreta verktyg för att även öka din förmåga till bättre återhämtning, din förmåga till att säga nej, vilket genererar till bättre kommunikation och relationer, både till dig själv och din omgivning. Allt för att skapa de bästa förutsättningarna för dig i din vardag.

Programmet är indelade i sex moduler där du i varje modul vägleds genom interaktiva övningar och verktyg. Varje modul innehåller filmer, textmaterial men framför allt övningar där du får utforska vilka förändringar just du behöver för att hantera dina utmaningar.

Några av frågorna du får svara på:
• Vilka stresstriggers har du och hur förebygger du dem?
• Vad ger dig återhämtning så att du får ny energi?


INFO: Alla filmer är textade
Och du, om du har friskvårdsbidrag, kom då ihåg att du kan använda det till programmet. 
De sex modulerna i STRESSHANTERINGSPROGRAMMET

JAG
- Vem är jag?

I första steget får du hjälp att kartlägga hur det ser ut för dig i ditt liv.
Du får göra ett stresstest där du bland annat utforskar vad det är som stressar dig, samt vad som ger dig återhämtning.

Vid hög stress innebär det en stor risk att du tappar bort dig själv. Vad du tycker om att göra, vad du mår bra av och framför allt riskerar du att glömma tillgodose dina egna behov.

I den här modulen får du stöd i att se dig själv och stärka upp ditt självledarskap, din självkänsla och ditt eget värde men även dina värderingar. 

LIVSKOMPASSEN
- Vilken väg vill du gå?

Ibland snurrar både kompassnålen och våra tankar bara runt runt och vi tappar fotfästet. Här får du hjälp att ta reda på vad som är viktigt, på riktigt i ditt liv.

Vi går igenom livets alla olika områden. Du får insikt om du idag lever det liv du önskar och i linje med dina värderingar. 

ACCEPTANS
- Acceptans är det nya balans 

Acceptans handlar om att se livet så som det är. Att acceptera, händelser, handling och situationer innebär inte att man inte får vara ledsen, arg eller besviken. Acceptans handlar om att se händelsen, handling eller situation så som den var och att acceptera det som skett.

Genom acceptans är det enklare att komma till ro och på så sätt finna balans i livet. MEN acceptans handlar också om att förändra det som går att förändra.

FÖRÄNDRING
- Vi har alltid val - våga välja förändring

Hur vill du att ditt liv ska se ut? Här börjar nu arbetet med att välja och även välja bort. Du börjar arbeta med de förändringar du  v i l l  göra och hur du ser till att det blir verklighet.

Du får stöd i att ta fram din handlingsplan för din förändring. 

TANKAR
- Tankar är bara tankar

Vår hjärna är en fantastisk skapelse men den är även lika korkad som den är smart. Här får du lära dig hur du kan ta kontroll över dina tankar så att de inte tar kontroll över dig. Du får även träna dig i att se på dina tankar som inget annat än enbart tankar.

När du tar kontroll över dina tankar kommer du också har möjlighet att vara i nuet och på så sätt få återhämtning. 

HINDER
- Vilka hinder sätter du och omgivningen upp?

Vad har hindrat dig från att må och leva så som du önskar? I den här modulen får du hjälp att se vilka yttre och inre faktorer som hindrat och satt käppar i hjulet för dig. Och även vilka hinder som försvårar din beteendeförändring. 

BONUSMODUL
- Återhämtningsövningar

Återhämtning och vila är inget vi förtjänar, det är livsnödvändigt för att vi ska kunna producera och prestera. Har du tid för 15 minuters återhämtning per dag? Mer behövs inte och det krävs inte ens att dessa minutrar är sammanhängande. Lika väl som vi behöver ha kontroll på vad som stressar oss behöver vi ha kunskap om vad som ger oss återhämtning. 

Stresshanteringsprogrammet är uppdelat i sex moduler under tolv veckor, plus en bonusmodul.
Ett förändringsarbete tar längre tid vilket gör att du har tillgång till programmet under fem månader.

För att du på djupet ska befästa din stresshantering kan du 
även köpa stresshanteringsprogrammet med tre coachningtillfällen á 25 minuter

Eva Svärd

Jag har en bakgrund som pedagog med mångårig erfarenhet av både stresshantering, självledarskap och coachning
samt påbyggnad inom stresshantering med KBT. Jag har uppdrag såväl internationellt som i Sverige och arbetar
både med hela företaget som den enskilda medarbetaren och ledningsgrupp.

Arbetsgivare: du kan få bidrag för att utreda, planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder via Försäkringskassan. Bidraget kallas för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan användas till åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall.  Läs mer

Din investering!